lectures and workshops

25/09/2015
Next generation 2015, besturing en leiderschap in een complexe wereld, inaugurele rede Tilburg University

10/10/2015
Kairos Leaders Lunch
Antropia Driebergen

27/10/2015
Lezing Complexity leadership
Intermin, Den Haag

28/10/2015
Promotie Tilburg University

10/11/2015
Promotie Tilburg University

12/11/2015
Webinar Duurzaam Leiderschap,
Insights Leadership Community

26/11/2015
Corporatiedag NCR, lezing leiderschap

11/12/2015
Collega AOG Vitaliteit en Leiderschap, Groningen

15/12/2015
Promotie Tilburg University

16/02/2016
The Circle, workshop Contextual Leadership

10/03/2016
Beeckestein Conferentie, workshop Leiderschap

08/04/2016
Congres VTIO,
lezing Innovatie & Leiderschap